Saturday, August 13, 2011


"Sesungguhnya Allah tidak melihat luaran kalian
dan rupa kalian
akan tetapi Allah melihat hati kalian"
(H.R Muslim)
~ jadi, percantikanlah hatimu agar dicintai dan dirindukan semua orang.

No comments:

Post a Comment